Akiyoshidai Chamber Music Seminar Akiyoshidai no Hibiki 2008 Apr. 29, 2008 - May. 4, 2008

Akiyoshidai Chamber Music Seminar & Gala Concert 2008

[Gala Concert 2008 plyaers]
Akiko EBI (piano) / Keiko URUSHIHARA (violin) / Mari FUJIWARA (cello) / Hiroyuki KANAKI (cello) / Sawako YASUE (percussion) / Tokyo Philharmonic Orchestra / Kaoru KONDO (violin) / Yumiko NAKAJIMA (violin) / Syoko SUDA (viola) / Isao FUKASAWA (double bass)

[Chamber Music Seminar professors & lecturers]
main professor; Hiroyuki KANAKI
special guest; Akiko EBI / Keiko URUSHIHARA / Mari FUJIWARA
lecturers; Syo MURAI / Koji SEKIHARA / Masayo OKUDA / Syoko SUDA / Isao FUKASAWA / Sawako YASUE
associate professors; Kaoru KONDO / Yukiko MORI


Educational Program Concert

[Concert plyaers]
Hiroyuki KANAKI (cello) / Keiko URUSHIHARA (violin) / Sawako YASUE (malimba & percussion) / Tokyo Philharmonic Orchestra / Ayako FUKUCHI (piano)


■Akiyoshidai Chamber Music Seminar & Gala Concert 2008
organizer: Akiyoshidai Chamber Music Seminar executive committee
support: Akiyoshidai International Art Village

■Educational Program Concert
organizer: Akiyoshidai International Art Village
support: Yamaguchi prefecture, Yamaguchi board of education, Mine city, Mine city board of education

Akiyoshidai Chamber Music Seminar Akiyoshidai no Hibiki 2008

Date:Apr. 29, 2008 - May. 4, 2008

■Akiyoshidai Chamber Music Seminar
Apr. 29, 2008 - May. 4, 2008
■Gala Concert 2008
Apr. 29, 2008
■Educational Program Concert
Apr. 28, 2008

Place:

Akiyoshidai International Art Village

Entrance:

■Gala Concert 2008
adult \2,500 / student \1,000 (free sheet)
*current ticket \500 up
*frendsnet member discount

Info:

[inquiry]
Akiyoshidai Chamber Music Seminar executive committee
tel & fax: 083-902-7100 (Uehara)